58 photos

Stage 5 - Thursday, February 19, 2009 - Visalia to Paso Robles - 134.3 miles.